Brand Name

Siirtyminen sähköiseen taloushallintoon

 • 1.

  Kartoitetaan yrityksen nykyiset prosessit

 • 2.

  Määritellään tarpeet, tavoitteet ja aikataulutus - minkälaisia sähköisen taloushallinnon ratkaisuja yritys tarvitsee

 • 3.

  Valitaan sopiva ohjelmisto- ja palvelukokonaisuus ja käyttöönoton aikataulu

 • 4.

  Otetaan valittu ohjelmisto- ja palvelukokonaisuus suunnitellun mukaisesti käyttöön

 • 5.

  Käsitellään käytön myötä esiinnousevat mahdolliset muutostarpeet